RPH-Langkah 4 dan Penutup

Langkah 4
(  10 minit)
Tugasan aktiviti kumpulan.

Menyusun model karton  mengikut kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah.Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan.

Guru memberi arahan supaya murid berada dalam kumpulan masing- masing.

Guru mengedarkan model karton solat berjemaah kepada setiap kumpulan


Guru memberi arahan setiap kumpulan menyusun kedudukan Imam dan Makmum


Setiap murid mengikut arahan guru dalam masa yang telah ditetapkan

Murid melakukan aktiviti berkumpulan mengikut masa yang ditentukan oleh guru

Hasil kerja yang telah siap dibentangkan di hadapan kelas


Membuat Pengukuhan :

Guru memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan segala penerangan yang diberi dengan menunjukkan prestasi mereka


Model karton

Penilaian terhadap penguasaan murid


Mengembangkan kemahiran muridPenutup
( 5 minit)


Rumusan isi pengajaran dan pembelajaran.

Tugasan individu sebagai pengukuhan-Lembaran kerja.

Nasyid solat berjemaah.


Guru membuat rumusan berkaitan isi pengajaran.

Guru memberikan tugasan kepada murid.


Guru memberi nasihat kepada murid agar apa yang dipelajari dijadikan amalan dan menjadi contoh dalam kehidupan seharian.

Murid-murid mendengar arahan guru.

Mengakhiri pembelajaran guru dan murid menyanyikan lagu solat berjemaah.


Guru menyediakan lembaran kerja kepada murid.

Mengekalkan dan mengembangkan pengetahuan murid

Video lagu solat berjemaah.


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...